Tietosuojalauseke

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö:
Oulun Olutseura ry.:n sihteeri, sähköposti: sihteeri@oulunolutseura.fi

Rekisterin nimi:
Oulun Olutseuran jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Oulun Olutseuran jäsenistörekisterin ylläpito ja säilyttäminen yhdistyksen toimintaa varten. Nimi, osoite ja kansalaisuus ovat yhdistyslain edellyttämät.

Rekisterin tietosisältö:
Nimi
Osoite
Kansalaisuus jos muu, kuin Suomi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tieto jäsenmaksusta
Jäsennumero
Liittymispäivämäärä vuonna 2019 tai sen jälkeen liittyneillä

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta EU:n talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kulloinkin voimassaoleva Suomen lainsäädäntö sitä edellytä, paitsi rajoitetusti (esim. nimi, jäsennumero, sähköpostiosoite) uutiskirjejakelua sekä jäsenkorttien painatusta ja jakelua varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, sekä vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Tallennetun tiedon muutoksen tai poiston suorittaa pyydettäessä Oulun olutseuran hallitus. 

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Siirry sivun alkuun